Behandling av Lipödem

This post is also available in: English

VAD ÄR LIPÖDEM?

Lipödem är en kronisk störning i fettvävnaden där de ytliga mindre lymfkärlen, blodkärlen och nerverna är påverkade. Lipödem är med största sannolikhet en ärftlig sjukdom. Lipödem drabbar i stort sett endast kvinnor och bryter oftast ut i samband med hormonförändringar som till exempel pubertet, barnafödande eller menopaus. Endast ett fåtal män har rapporterats ha lipödem

Vid sjukdomens utbrott ökar kroppens fettceller i storlek och personen ökar i omfång framförallt över stuss, höfter och lår. I ett senare stadium kan även armarna påverkas.

Lipödem diagnostiseras ofta som fetma trots att det finns flera tydliga tecken som skiljer lipödem från fetma. Lipödem förväxlas ibland med lymfödem, men skiljer sig åt på flera sätt. Bland annat är lipödem – till skillnad från lymfödem – symmetriskt utbrett på kroppens båda sidor.

VILKA BEHANDLINGAR FINNS FÖR LIPÖDEM?

Lymfterapi
Vid lipödem är lymfsystemets kapacitet i fettvävnaden nedsatt och behöver kontinuerlig aktivering för att arbeta mer effektivt. Daglig djupandning och manuellt självlymfdränage tillsammans med övriga metoder som ingår i begreppet LYMFTERAPI eller Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) har en positiv inverkan på svullnad och smärta.

Lymfterapin består av fem delar som alla kan utföras i hemmet. 
Djupandningsövningar, fysisk aktivitet, manuellt lymfdränage, kompression och hudvård.
Läs gärna mer om ditt lymfsystem här.

Antiinflammatorisk kost
Doktor Karen Herbst, endokrinolog och docent vid University of Arizona har funnit att personer med lipödem får inflammation i fettvävnaden efter intag av olika födoämnen. Hon rekommenderar att man minskar på gluten, rött kött, mejeriprodukter och tar bort all processad mat. Referens: Doktor Karen Herbst

Andra behandlingsmetoder
Kompressionspump (lymfapress), Laser, Deep Oscillation, LPG, Operation (fettsugning)

VÅR BEHANDLINGSMETOD FÖR LIPÖDEM

Vi behandlar Lipödem med en kombination av kall grön laser, kall röd och violett laser, vibrationsplatta och eller andullationsmassage. Den gröna lasern skapar en temporär por i fettcellen för att bryta ner och släppa ut intracellulära vätskor, triglycerin. Den röda lasern behandlar bl.a. fascian och lymfsystemet och den violetta behandlar t.e.x. svampinfektioner och irriterad hud. Vibrationsplatta och andullationsmassage hjälper din kropp att transportera de  ’fria fettsyror’ som frigjorts ut från kroppen via det lymfatiska och cirkulatoriska systemet. 

Behandlingen är helt smärtfri och du känner ingenting. Genom att varken frysa, bränna eller ta bort dina nödvändiga fettceller som är en del av det endokrina systemet störs inte kroppens energibalans. Vi undviker således att kroppen kompenserar med mer fett än vid exempelvis en kirurgi. Vid en fettsugning, som utöver allt som en operation innebär, så skadar man också delar av det lymfatiska systemet. Grön laser som metod är således en hälsosam och helt naturlig process – vi tömmer dina fettceller, men behåller dom intakta och vid liv utan att störa kroppen. 

Studier visar att höga blodfetter sänks, inflammationer reduceras och kroppens egen läkning & återhämtning boostas, tack vare ökad energiproduktion i mitokondrien. Det är en smärtfri icke kirurgisk behandling med kall-laser som inte har några negativa bieffekter.

Vi har ett specialupplägg gällande behandlingar för Lipödempatienter. Välkommen att boka in en gratis konsultation så berättar vi mer!

Är du inte redan medlem i Svenska Ödemförbundet så rekommenderar vi att du besöker deras hemsida svenskaodemforbundet.se Där finns allt om ödemsjukdomar samlat.

Läs mer om vibrationsplatta här

Kvittot för Lipödembehandling gäller för friskvårdsbidrag hos Benify!

This post is also available in: English