Dr. Arnold – Bäckenbottenträning

This post is also available in: English

Dr. Arnold Bäckenbottenträning

Redan 1948 skrev Arnold Kegel om bäckenbottenträning för att motverka inkontinens, bäckenorganframfall och fekal inkontinens. Träningsupplägget han tog fram är det vi idag känner till som Kegelövningar. Arnold Kegel inspirerar givetvis till framtagandet av Dr Arnold stolen.

För att läsa om bäckenbottenträning specifikt för män klicka här.

Kvinnlig urininkontinens är ett vanligt problem. 12,4% av den kvinnliga befolkningen i världen är drabbade av urininkontinens. Av dessa kvinnor säger 54,3 % av dem att problemen påverkar deras livskvalité. Även män drabbas av denna typ av problem. Tyvärr är detta något som vi ogärna pratar om och få vet därav att det faktiskt finns behandlingar som kan göra skillnad helt utan kirurgi och utan smärta, utan risk för brännskador, ärrbildning eller svullnad.

Det finns en komplex variation av förändringar i bäckenbottensystemet som sker naturligt med åldern eller efter en förlossning. I dessa fall ger inte bäckenbottenmuskler (PFM) tillräckligt stöd för bäckenorganen och kontinenskontroll. Detta leder till PFM-dysfunktioner som orsakar urininkontinens. Starka bäckenbottenmuskler ger kontroll över blåsan och tarmen.

-Låt inte inkontinensproblem påverka ditt vardagliga liv när en lösning finns så nära till hands. Boka en gratis konsultation eller boka direkt in ett första besök där vi både gör konsultation, hälsodeklaration och utredning samt en första behandling. Varmt välkommen!

Under en behandling sitter du FULLT PÅKLÄDD i stolen och kan t.ex. läsa en bok.

Bäckenbottenträning behandlar urininkontinens, både ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens. Den är lämplig vid bäckenbottenrehabilitering efter förlossning samt vid nedsatt intim tillfredsställelse. Bäckenbottenträning kan i många fall även hjälpa dig som lider av kronisk bäckensmärta syndrom såsom tex vestibulit där man rekommenderar Myofascial physical therapy (MPT) behandling. Dr Arnold passar för både kvinnor och män.

Dr. ARNOLD använder en unik magnetisk och selektiv stimuleringssekvens, TOP FMS, som interagerar med neuromuskulära vävnader genom att inducera homogena intensiva muskelsammandragningar (större än någon individ kan uppnå naturligt) utan smärta eller obehag. Tillverkad av det medicintekninska italienska bolaget DEKA.

Dr. ARNOLD har en förebyggande verkan på många områden av kvinnor och mäns intima hälsa:
• Gynekologisk: förebyggande behandling av genital prolaps (framfall, försvagning av vaginalväggen).
• Urologisk: förebyggande behandling av urininkontinens, genom att förbättra urinrörets stöd och stängningsmekanismen, särskilt vid ansträngning.
• Kolorektal: förebyggande-återställning av anorektal funktion (ändtarmsfunktion).
• Sexuell: positiv inverkan på sexlivet, genom att stärka perinealmusklerna.

Vi rekommenderar en startkur med 8 behandlingar, vanligtvis 2ggr/veckan.
De allra flesta märker stor skillnad eller blir av med problemet helt efter en kur.
För att bibehålla de uppnådda resultaten rekommenderas underhållssessioner.

Första besöket

Vid ditt första besök så får du fylla i en hälsodeklaration och vi går igenom dina besvär. I vissa fall så gör vi några snabbtester för att få en klarare bild av just din problematik. Därefter så får du sätta dig tillrätta på Dr Arnold stolen. Du sitter fullt påklädd under behandlingen. Efter behandlingen så kan du fortsätta ditt liv som vanligt. Inga förberedelser behövs heller. För dina fortsatta behandlingar så tar besöket enbart 30 min per gång. Du kommer två gånger i veckan med minst en, helst 2 dagar emellan. En grundkur består av 8 behandlingar.

Vi behandlar ej:
-personer med pacemaker / annat metallföremål i kroppen (höftprotes, kopparspiral eller livmoderring av metall), elektroniska implantat, defibrillatorer, neurostimulatorer, läkemedelspumpar implanterade på behandlingsstället.
-om du har elakartad svullnad.
-om du har epilepsi.
-om du nyligen opererats.
-direkt efter förlossning.
-vid ej läkta förlossningsskador.

INFO VID FÖRLOSSNINGSSKADOR
-Har du en förlossningsskada så måste du låta den läka innan en eventuell behandling.
Har du ont efter en förlossning men vården säger att allt ser fint ut? Tänk då att du har rätt och dom har fel. Det är INTE normalt att ha ont, läcka urin, ha svårt att gå på toaletten etc. efter en förlossning. Första veckorna ja, men inte därefter. Får du inte den hjälp du behöver så vänd dig till en annan mottagning. Det finns grupper som kan hjälpa dig med att hitta rätt hjälp och stötta dig med din rehabilitering. Många gånger så får du rådet att arbeta med knipövningar trots att dessa orsakar dig mer smärta. Det kan istället vara så att du har en överspänd bäckenbotten och att det du behöver göra är att lära dig att slappna av, precis tvärtemot de råd som getts. Misstänker du att du har en förlossningsskada trots att vården påstår något annat så rekommenderar vi att du kontaktar andra som har råkat ut för samma sak. En person/grupp som vi gärna hänvisar till är Frida Trönnberg på Helt underliv och ”Allt ser fint ut”.

TOP FMS: modulerad stimulering på muskelvävnad. Den speciella och unika TOP Flat Magnetic Stimulation teknologin – designad exklusivt av DEKA R&D – säkerställer homogen och jämn intensitetsfördelning utan toppar över ett tillräckligt brett område, vilket förhindrar smärtupplevelser och obehag hos patienten.

 

Fördjupa dig om inkontinens

Urininkontinens brukar ofta delas upp i några olika typer beroende på när
inkontinensen uppkommer. De vanligaste typerna av urininkontinens presenteras
nedan:
Ansträngningsinkontinens: Detta är den vanligaste typen av urininkontinens
och innebär att det är svårt att hålla tätt eftersom trycket blir för högt i magen
och urinblåsan. Då kan det läcka lite urin om du till exempel nyser, hostar eller
gör någonting annat som ökar trycket. Detta urinläckage kan ske utan att du
känner behovet av att kissa. Det är vanligare att kvinnor drabbas av denna typ
av ansträngningsinkontinens.
Trängningsinkontinens: Den här typen av inkontinens innebär att du plötsligt
känner dig kissnödig och då har svårt att hålla dig. Med denna inkontinens är
det vanligt att du behöver kissa ofta. Det är vanligare att kvinnor drabbas av
denna typ av urininkontinens.
Blandinkontinens: Blandinkontinens är en blandning av
ansträngningskontinens och trängningsinkontinens. Denna inkontinens innebär
med andra ord att du både har svårt att hålla tätt när du anstränger dig samt att
du plötsligt blir kissnödig och har svårt att hålla dig. Det är vanligare att
kvinnor drabbas av denna typ av urininkontinens.
Överrinningsinkontinens: Den fjärde av de olika typerna av urininkontinens
är överrinningsinkontinens som innebär svårigheter att tömma blåsan helt,
vilket leder till att urinblåsan istället töjs ut. När blåsan blir överfull pressas
urinen ut ur blåsan genom prostatakörteln och urinen läcker då ofta i små
skvättar. Om den här typen av urininkontinens inte upptäcks i tid kan den
orsaka skador på njurarna och på urinblåsan. Det är vanligare att män drabbas
av denna typ av urininkontinens.
Funktionell inkontinens: Funktionell inkontinens innebär att en mental eller
fysisk nedsatthet orsakar ofrivillig urinering. Till exempel kan det handla om
en individ med artrit som har problem med att ta av sig byxorna i tid för
urinering, vilket leder till ofrivillig urinering.

Det finns flera möjliga orsaker till urininkontinens och det kan uppkomma i samband
med olika skeden i livet. Generellt anses urininkontinens uppkomma på grund av en
rubbning av funktionen i nedre urinvägarna. De nedre urinvägarna omfattar
urinblåsan med sin detrusormuskel, blåshalsen, inre sfinktern och urinröret. Hos män
omfattas även prostatan och sädesblåsorna. Dessutom har bäckenbottenmuskulaturen
en central funktion där den externa tvärstrimmiga och viljemässigt styrda sfinktern är
belägen och det är bland annat vanligt att urininkontinens uppkommer på grund av en
svag bäckenbottenmuskulatur. Urininkontinens kan också orsakas av förändringar i
urinrör som vid benign prostatahyperplasi som ofta drabbar män i stigande ålder samt
av förändringar i urinblåsa.
Det förekommer också att urininkontinens uppkommer under graviditet på grund av
fostrets tryck på urinblåsan samt efter förlossning innan muskelstyrkan i bäckenbotten
återhämtas. Dessutom kan övervikt eller infektioner i urinblåsan bidra till
urininkontinens. Även neurologisk påverkan som kan uppkomma vid demens,
ryggmärgsbråck eller ryggmärgsskador kan leda till svårigheter att tolka kroppens
signaler som urinträngningar och/eller svårighet att tömma blåsan och därmed orsaka
urininkontinens.

Hur kan man behandla inkontinens?

Beroende på vad som orsakat inkontinensproblemen så finns det olika alternativ:

I vissa fall kan enkla förändringar i livsstilen bidra till att minska inkontinensen. Det kan innebära att man undviker rökning, koffein och alkohol, tränar bäckenbottenmuskulaturen och undviker tunga lyft. För vissa så kan även en viktminskning minska problemen då bukfetma resulterar i en större belastning på bäckenbotten med negativa effekter på urinblåsans och urinrörets förmåga att hålla tätt.

Östrogen är ett hormon som främst är förknippat med utveckling och underhåll av kvinnliga reproduktionsvävnader. Det spelar också en roll för att upprätthålla hälsan i urinvägarna, inklusive urinblåsan och urinröret. Östrogen kan bidra till att minska eller förebygga inkontinens hos kvinnor genom att förbättra styrkan och tonen i de muskler som kontrollerar urinflödet. Hos kvinnor stöds blåsan och urinröret av ett nätverk av muskler och bindväv som kallas bäckenbotten. Dessa muskler kan försvagas eller skadas på grund av graviditet, förlossning, åldrande eller andra faktorer, vilket leder till inkontinens. Östrogen kan bidra till att upprätthålla hälsan och funktionen hos dessa muskler, vilket gör dem starkare och bättre på att kontrollera urinflödet. Östrogen kan också bidra till att minska inflammation och irritation i urinvägarna, vilket kan bidra till inkontinens. Genom att upprätthålla en sund östrogenbalans i kroppen kan kvinnor minska risken för att utveckla inkontinens eller förbättra sina symtom om de redan har tillståndet.

När kvinnor åldras producerar deras kroppar naturligt mindre östrogen, vilket kan leda till försvagning av bäckenmusklerna och vävnaderna och kan resultera i urininkontinens. Östrogenbehandling, som innebär användning av östrogentillskott, kan bidra till att vända vissa av dessa förändringar och minska symptomen på inkontinens. Östrogenbehandling kan bidra till att stärka musklerna och vävnaderna i bäckenområdet, inklusive de muskler som kontrollerar urinering, genom att främja tillväxten av nya celler och förbättra blodflödet till området. Detta kan bidra till att förbättra blåskontrollen och minska frekvensen och svårighetsgraden av inkontinensepisoder. Det är dock viktigt att notera att östrogenbehandling inte är lämplig för alla och att det finns risker förknippade med användningen, inklusive en ökad risk för blodproppar, stroke och vissa typer av cancer. Kvinnor bör diskutera riskerna och fördelarna med östrogenbehandling med sin vårdgivare innan de bestämmer sig för om det är rätt för dem.

Östrogenbehandling för inkontinens hos kvinnor göras på flera olika sätt bland annat:
Oralt östrogen: Detta innebär att man tar östrogentillskott i tablettform. Oralt östrogen kan vara effektivt för att behandla inkontinens, men det kan också öka risken för blodproppar, stroke och vissa typer av cancer.
Vaginalt östrogen: Detta innebär att östrogentillskott förs in i slidan i form av krämer,
tabletter eller ringar. Vaginalt östrogen är ofta att föredra framför oralt östrogen för
behandling av inkontinens eftersom det är mer lokalt och har färre systemiska effekter. Vaginalt östrogen kan bidra till att förbättra hälsan hos vävnaderna i slidan och
urinröret, vilket kan bidra till att minska inkontinenssymptomen.
Transdermalt östrogen: Detta innebär att man applicerar östrogenplåster på huden, som levererar en jämn ström av östrogen till blodomloppet. Transdermalt östrogen kan vara ett effektivt alternativ till oralt östrogen, men det kan också öka risken för blodproppar och stroke. Kvinnor bör också övervakas regelbundet för eventuella biverkningar eller
komplikationer i samband med östrogenbehandling.

Östrogenbehandling kan vara en effektiv behandling av inkontinens hos kvinnor, men det finns också potentiella risker och fördelar att ta hänsyn till. Här är några av för och nackdelarna med östrogenbehandling vid inkontinens:
Fördelar: Förbättrad kontroll av blåsan. Östrogenbehandling kan bidra till att stärka
musklerna och vävnaderna i bäckenområdet, vilket kan förbättra blåskontrollen och
minska frekvensen och svårighetsgraden av inkontinensepisoder.
Förbättrad vaginal hälsa. Östrogenbehandling kan också bidra till att förbättra hälsan hos vävnaderna i slidan och urinröret, vilket kan minska symtom som torrhet, klåda och smärta vid samlag. Minskad risk för urinvägsinfektioner. Östrogenbehandling kan också bidra till att minska risken för urinvägsinfektioner, vilket kan vara en vanlig komplikation vid inkontinens.
Nackdelar: Ökad risk för blodproppar: Östrogenbehandling kan öka risken för blodproppar, vilket kan vara ett allvarligt och potentiellt livshotande tillstånd. Kvinnor som har en historia av blodproppar eller har en ökad risk för blodproppar kanske inte är bra kandidater för östrogenbehandling. Ökad risk för vissa typer av cancer. Östrogenbehandling har förknippats med en ökad risk för vissa typer av cancer, inklusive bröstcancer och äggstockscancer. Kvinnor bör diskutera sina individuella riskfaktorer med sin vårdgivare innan de påbörjar östrogenbehandling. Andra potentiella biverkningar. Östrogenbehandling kan också orsaka andra biverkningar, bland annat huvudvärk, illamående, bröstömhet och vaginal blödning. 

Sammantaget kan östrogenbehandling vara ett effektivt behandlingsalternativ för inkontinens hos kvinnor, men det är viktigt att väga de potentiella riskerna och fördelarna innan behandlingen påbörjas.

Ett pessar är en liten ring eller ett membran som placeras i slidan för att stödja urinröret och förhindra urinläckage vid ansträngning. Detta kan vara effektivt för kvinnor med stressinkontinens.

I de fall där tex en urinvägsinfektion kan vara det bakomliggande problemet så gör man ett enkelt test och får svar direkt. Är det en urinvägsinfektion så kommer du att få antibiotika utskrivet.

Det finns läkemedel som minskar blåsans överaktivitet eller alfa-blockerare som hjälper till att minska trycket på urinröret. Det kan inkludera antikolinergika för att minska blåsans överaktivitet eller östrogenbehandling för att förstärka urinrörets vävnader.

För vissa, framförallt män, kan användning av ett urinkateter vara en lösning, särskilt om de har svårt att tömma blåsan helt på egen hand.

Kirurgi kan vara ett effektivt alternativ för att behandla inkontinens, särskilt för dem som har allvarliga symtom som inte svarar på icke-kirurgiska behandlingar, vilket alltid borde övervägas och prövas i första hand. Vilken typ av operation som rekommenderas beror på den underliggande orsaken till inkontinensen. 

Här är några vanliga kirurgiska ingrepp för behandling av inkontinens.
Slyngprocedurer: En slyng är en liten remsa av syntetiskt nät som förs in genom små snitt i slidan och placeras under urinröret. Slyngen hjälper till att stödja urinröret och förhindra urinläckage. Det finns olika typer av slingprocedurer, bland annat spänningsfri vaginal tejp (TVT) och transobturatorisk tejp (TOT). TVT-operation är den vanligaste typen av operation som görs mot inkontinens.
Upphängning av blåshalsen: Detta förfarande innebär att man använder suturer för att fästa blåsans hals vid bäckenbenen för att ge stöd åt blåsan och urinröret. Detta kan bidra till att minska symtomen på ansträngningsinkontinens.
Artificiell urinsphincter: Detta är en anordning som implanteras runt urinröret för att hjälpa till att kontrollera urinflödet. Anordningen har en liten pump som placeras i pungen (för män) eller i blygdläpparna (för kvinnor) och som kan styras manuellt för att öppna eller stänga sfinktern.
Injektion av fyllnadsmedel: Ett fyllnadsmedel, t.ex. kollagen eller silikon, kan injiceras i urinrörssfinktern för att öka dess tjocklek och ge bättre kontroll över urinflödet. 

TVT-kirurgi är ett vanligt utfört ingrepp för att behandla stressurininkontinens hos kvinnor, och som alla kirurgiska ingrepp har det både för- och nackdelar. 
Fördelar: Hög framgång. TVT-kirurgi har visat sig ha hög framgång vid behandling av stressurininkontinens, med upp till 85-90 % av kvinnorna som upplever en betydande förbättring av symtomen. Minimalt invasivt: TVT-kirurgi är ett minimalt invasivt ingrepp som vanligtvis kan utföras i öppen vård med kort återhämtningstid. Låga komplikationsfrekvenser: Komplikationer i samband med TVT-kirurgi är relativt ovanliga och vanligtvis mindre allvarliga, såsom blödning, smärta eller infektion.
Nackdelar: Risk för nätrelaterade komplikationer: Det har förekommit rapporter om komplikationer i samband med användning av syntetiskt nät vid TVT-kirurgi, t.ex. erosion av nätet, smärta och infektion. Även om dessa komplikationer är sällsynta kan de vara allvarliga och kräva ytterligare behandling. Begränsade långtidsdata: Även om TVT-kirurgi har använts i över 20 år finns det begränsade långtidsdata om dess säkerhet och effektivitet efter 10 år. Risk för över- eller underkorrigering: TVT-kirurgi kan leda till över- eller underkorrigering av inkontinenssymptom, vilket kan kräva ytterligare behandling. Risker som är förknippade med alla kirurgiska ingrepp: TVT-kirurgi, liksom alla kirurgiska ingrepp, medför risker som blödning, infektion och anestesirelaterade komplikationer.

TVT-kirurgi har visat sig vara en mycket effektiv behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor. Studier har visat att TVT-kirurgi har en framgångsfrekvens på upp till 85-90 %, och de flesta kvinnor upplever en betydande förbättring av sina symtom. 

Man kan själv försöka att förstärka muskulaturen i bäckenbotten genom tex knipövningar eller Kegel-träning men det är svårt att uppnå en tillräckligt hög nivå för att göra skillnad. Viss typ av anpassad Yogaträning kan också vara ett alternativ beroende på vad som orsakar ditt problem.

Med den revolutionerande TOP Flat magnetisk stimuleringstekniken som Dr. Arnold använder sig av så har forskarna hittat en lösning för effektiv träning av bäckenbotten som drastiskt minskar och i många fall helt tar bort besvären. Dr. ARNOLD använder en unik magnetisk och selektiv stimuleringssekvens som interagerar med neuromuskulära vävnader genom att inducera homogena intensiva muskelsammandragningar (större än någon individ kan uppnå naturligt) utan smärta eller obehag. 

-Låt inte inkontinensproblem påverka ditt vardagliga liv när en lösning finns så nära till hands. Boka en gratis konsultation eller boka direkt in ett första besök där vi både gör konsultation, hälsodeklaration och utredning samt en första behandling.

This post is also available in: English