Bäckenbottenträning män

This post is also available in: English

Är bäckenbottenträning något för mig som är man?

Ja, absolut! Oftast så pratar man enbart om kvinnors intimhälsa trots att många män lider av liknande problem. Vi på A Beauty Light är specialiserade även på män. 40% av våra kunder är män så hos kan du känna dig trygg och bekväm!

Bäckenbotten är uppbyggd av flera olika lager av vävnader och muskler. Dessa muskler utgör en ”hängmatta” som sträcker sig mellan svanskota och pubisben, och mellan sittbensknölarna. En mans bäckenbotten stödjer upp urinblåsan och tarmen. Urinröret och ändtarmen passerar genom bäckenbotten, och bäckenbottenmusklerna hjälper till att kontrollera blåsan/tarmen.

Hos män kan bäckenbotten försvagas av:

  • Operationer i urinvägar/tarm
  • Förstoppning
  • Övervikt
  • Tunga lyft
  • Långvarig hosta
  • Fysisk inaktivitet
  • Ålder

Bäckenbottenträning för män kan förbättra kontrollen över blåsa och tarm samt ibland också förbättra sexualfunktionen. Det är lika viktigt att man klarar av att slappna av i bäckenbotten som att ha en stark muskulatur.

INKONTINENS - EFTERDROPP

Många män upplever blåsproblem som svårigheter att tömma helt, efterdropp och/eller svag stråle. Det definieras som en ofrivillig passage av urin efter att individen slutat kissa, ofta även efter att ha lämnat toaletten. Män kan ibland lära sig att ”mjölka ur” urinröret genom att stryka från penisens bas upp mot urinrörsmynningen. Dock har Bäckenbottenträning i studier visats vara mer effektiv när det gäller symtom lättnad än just denna tömmande massage.

INKONTINENS - INFÖR OCH EFTER PROSTATA OPERATION

Nära prostatan finns många olika muskler, och dessa kan bli påverkade av en borttagning av prostatan. Muskelfunktionen kan bli nedsatt och män kan därför få fortsatta besvär av urinläckage. Dessa muskler går att träna upp, men precis som muskelträning för någon annan muskel i kroppen kan det ta ett tag innan resultatet blir märkbart. Forskning visar att bäckenbottenträning är en effektiv behandling efter operation och om den dessutom påbörjas redan en tid innan operationen kan det minska besvären och återhämtningen gå ytterligare snabbare. Urinläckaget uppstår ofta vid en ökning av buktrycket, så som vid hosta, nysning eller skratt samt vid plötsliga rörelser som uppresning från sittande. Det kan också handla om en ökad frekvens av behov att tömma blåsan.

FEKAL INKONTINENS

Analinkontinens är ett symtom och inte en sjukdom. Ofta finns det mer än en orsak till analinkontinens. Därför är en utredning hos en läkare viktig. Fekal inkontinens innebär en nedsatt förmåga eller en oförmåga att kontrollera sin tarmfunktion avseende gas och/eller avföring. Efter strålbehandling eller operativa ingrepp kan det vara svårt för muskulaturen att återhämta sig. Om du behöver träna din muskulatur så kan vår behandling hjälpa dig att träna och stärka musklerna kring ändtarmsöppningen och bäckenbotten.

EREKTIL DYSFUNKTION

Erektil dysfunktion är förenklat uttryckt en nedsatt förmåga att få och behålla stånd. Detta är vanligt förekommande och ökar med stigande ålder. Detta leder till stress och oro när det kommer till samliv eftersom erektionsförmåga är nära förknippat med självförtroende och prestationsuppfattning. De flesta män har någon gång svårt att få eller behålla ståndet, och det är vanligare vid ökad ålder.

Blodflödet till penis måste öka ca 25 gånger för att en användbar erektion skall uppkomma. Detta ställer stora krav på kärlsystemet. Tre av fyra män med misstänkt erektil dysfunktion har någon typ av kärlsjukdom. Många av dessa är diabetiker eller rökare. Hos unga män utan annan sjudomsbild kan impotensen vara psykiskt betingad och ha att göra med prestationsångest.

Blodflödet ut i penis är den avgörande orsaken för erektionen, och att blodet stannar kvar i penis och orsakar svullnad/hårdhet handlar ofta om muskelfunktionen. Muskler i bäckenbotten blockerar återflöde av blod genom venerna, och när dessa inte är tillräckligt starka minskar erektionen. Bäckenbottenträning kan därför vara förstahandsalternativet vad gäller behandling av erektil dysfunktion. Bäckenbottenträning är dessutom biverkningsfritt och smärtfritt, vilket är en fördel jämfört med andra behandlingsalternativ.

UNDERLIVSSMÄRTA HOS MÄN

Smärtor i underlivet ska alltid utredas hos en läkare. Får du diagnosen kronisk bäckenbottensmärta eller kronisk prostatit så handlar det om ett i grunden helt ofarligt spänningstillstånd i bäckenbottenmuskulaturen. När muskler är överspända skapar de en icke-optimal miljö för närliggande nerver, blodkärl och organ. Nära bäckenbotten finns bland annat blåsa, urinrör och ändtarmsöppning som kan påverkas. Ofta kommer smärta leda till mer smärta genom en spiral. Överspänning leder till smärta, som leder till oro, som leder till spänning som leder till mer smärta…

Smärta/tyngd/obehag från bäckenbottenmusklerna som skapar spänningar kan kännas i mellangården, kring analöppningen, svanskotan penis, testiklarna, ljumskar, nedre delen av magen och ländryggen. Symtomen kan höra ihop med smärtsam utlösning, prematur utlösning, erektil dysfunktion och minskad libido. Besvären kan också höra samman med obehag vid blåstömning, ökad frekvens av kissnödighet och svag stråle. Saker som anses öka risken är: långvarigt sittande, brist på fysisk aktivitet, cykling, trauma mot bäckenet, tyngdlyftning, sexuell oro/ångest med mera.

Vi har program som kan göra skillnad för att både slappna av i din bäckenbotten samt bygga upp och få kontroll över muskulaturen.

BEHANDLING MED DR ARNOLD FÖR MÄN

Under en behandling så sitter du fullt påklädd i stolen under 30 min och du kan t.ex. surfa, läsa en bok eller lyssna på en podd under tiden. Behandlingen gör inte ont och du kan gå direkt vidare till jobbet eller annan aktivitet. Denna behandling passar de allra flesta och vi har program för att både träna och stärka bäckenbotten samt program för att hjälpa dig att få kontakt med ditt underliv för att kunna slappna av och minska bäckenbottensmärtor. Behandlingen kan förbättra och minska problem såsom inkontinens, efterdropp, fekal inkontinens, erektil dysfunktion samt underlivssmärta. 

Om du är nyopererad, har en pacemaker eller annat elektroniskt implantat, lider av epilepsi eller har metallimplantat såsom tex höftprotes vid området.

This post is also available in: English