Andullations massage

This post is also available in: English

Andullation - Massage med vibration och infraröd värme

Andullationsmassagen är en massageterapi. Som terapi hör Andullation till kategorin “biofysikaliska” behandlingar. Med denna specifika och unika teknik appliceras orienterade och lågfrekventa vibrationer, samtidigt som deras amplitud och frekvens är stokastiskt modulerade. Det infraröda ljuset ger en djup värme, vilket ökar effekten av vibrationerna. När vibrationerna tränger in i huden stimuleras specifika sensoriska celler som känselkropparna Pacini och Meissner. Vibrationer och djupverkande infravärme ger även en stimulans som utvidgar blodkärlen och ger bättre blodcirkulation i respektive vävnad. Effekten är en avslappnad och skön värmekänsla.

Det finns inget hårt eller tryckande som en del upplever som smärtsamt i vissa massagestolar eller massagefåtöljer. På andullationssystemet ligger du bekvämt på rygg. Ryggläget ger dig större avslappning då ryggraden inte behöver hålla uppe kroppsvikten. Med benen högt främjas blodcirkulationen och korrekt lymfdränage fås under en andullationssession. Med denna position är du helt avslappnad och slipper onödiga muskelspänningar, vilket ökar behandlingens effektivitet: ju högre avslappning, desto större inverkan har behandlingen.

Andullation stimulerar inte bara huden och musklerna, utan har även en positiv inverkan på de inre organen. Andullationen riktas inte mot ett specifikt organ eller organsystem, utan påverkar de väsentliga kroppsfunktionerna positivt. Det lägger grunden för att bevara och återskapa god hälsa.

VAD KAN ANDULLATION GÖRA FÖR DIG?

Smärta i rörelseorganen – utbredd sjukdom:

Ryggont är en av de mest utbredda sjukdomarna bland befolkningen i dag och det har sin förklaring. Arbetsrelaterat sittande, stående, böjningar och lyft, med samma enformiga rörelser och oftast felaktigt, belastar ryggraden dag ut och dag in. Andullation kan vara en mycket effektiv behandling av ryggbesvär och för att lindra smärta.

Eftersom andullation inte riktas mot ett specifikt organ eller organsystem, utan påverkar de väsentliga kroppsfunktionerna positivt, kan andullationen ha en positiv inverkan på vår kropp.

Andra besvär som kan lindras

Andullationsmassagen kan även ge:

Massageterapi med andullation tillhör den nya generationens behandlingsmetoder som är baserade på biofysik. Det finns 5 grundläggande verkningsprinciper där andullationen kan ha en positiv inverkan på vår kropp.
Massageterapi med andullation riktas inte mot ett specifikt organ eller organsystem, utan påverkar de väsentliga kroppsfunktionerna positivt. Det lägger grunden för att bevara och återskapa god hälsa.

Den mjuka, behagliga kontakten med huden genom en massageterapeut eller en massagemadrass kan lossa inre spänning och stelhet och på detta sätt minska smärta. Framför allt skapar en andullations-vibrerande massageterapi med infraröd värme stimulus som resulterar i utvidgning av blodkärlen, vilket leder till förbättrad cirkulation i den omgivande vävnaden. Denna effekt upplevs som behaglig värme.

Detta kan också upplevas gynnsamt för dem som lider av psykiska besvär. Psykisk sjukdom har en effekt på organ och muskulatur via ryggmärgen och vegetativa nervsystemet. Så kallade psykosomatiska sjukdomar uppstår på detta sätt. Denna nära koppling kan vara en fördel i terapi, där massage kan användas för att skapa en harmonisk balans mellan kroppen och psyket.

Likaså kan massagen ha en stimulerande effekt på organ som är i obalans. Slaggprodukter frigörs och spolas ut via den ökade blodcirkulationen. Eftersom varje hudzon är ansluten med nervreflexer på inre organ, en andullations-vibrerande massage har inte bara effekt på hud och muskulatur, utan också på de inre organen. Detta är en av de viktigaste komponenterna för att upprätthålla den allmänna hälsan.

Djup infraröd värme

Infraröd värme avger varma vågor som tränger djupt in i huden. Detta värmer och stimulerar huden, så att blodkärlen expanderar och ökar cirkulationen.

Värmen öppnar också porerna. Infraröd värme hjälper till att skydda hälsan hos din hud, eftersom den har en stimulerande effekt på blodcirkulationen.

Fotreflexzonsmassage

Reflexzonsmassage av foten förutsätter att ytan av foten reflekterar hela kroppen och alla organ.

Särskilda zoner i foten motsvarar olika organ och kroppsdelar, vilket gör det möjligt att påverka olika organ via identifierbara nervförbindelser och föra dem tillbaka till harmoni och balans genom en massage av fotsulan.

1. Bäckenorganen
2. Bäckenbotten
3. Svanskotan
4. Korsbenet
5. Ländrygg
6. Tunntarm
7. Lateral tjocktarm
8. Blindtarm
9. Stigande tjocktarmen
10. Njure
11. Tunntarmen
12. Bukspottkörtel
13. Binjure
14. Pylorus
15. Mage
16. Nedre revbenen
17. Gallblåsa
18. Armbåge indirekt
19. Lever
20. Lever
21. Diafragma
22. Lungor / bronker
23. Axelleden / armhålor
24. Sköldkörteln / hals
25. Bröstryggen
26. Lungor / bronker
 27. Övre skuldra
28. Halsryggen
29. Skallbasen
30. Nacken
31. Övre lymfknutor
32. Övre lymfknutor
33. Övre lymfknutor
34. Övre lymfknutor
35. Öra
36. Överkäke / Maxilla
37. Överkäke / Maxilla
38. Överkäke / Maxilla
39. Överkäke / Maxilla
40. Vårtbensutskottet / Proc mastoideus
41. Tinningben / lateral käften
42. Hypofys
43. Stora hjärnan
44. Hjässa
45. Lilla hjärnan
46. Mjälte
47. Rektum / sigmoideum
48. Fallande tjocktarmen
49. Övre magmunnen
50. Hjärta
51. Urinledare
 
 
 

Vi lever i en era med anmärkningsvärd teknisk utveckling på många områden. Hälsostandarder har förbättrats i sådan utsträckning i många länder att prognoserna förutspår ett hopp i livslängden under de kommande decennierna. Att nå hundra år är inte ett undantag längre. Det kommer att bli normen.

Trots den ökade levnadsstandarden har antalet lindriga funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar visat en kraftig och oroande ökning. Många av dessa livsstilsrelaterade sjukdomar, såsom stress, utbrändhet, fetma och kardiovaskulära patologier, sätter ytterligare tryck på sjukvården och även arbetsgivarna. Idag är hälsofrämjande arbete på företag ingen konstighet längre. Kunskapen om stress och vikten av återhämtning har ökat under senare år. Med andullationsterapi får användaren en mycket effektiv fysisk och mental avslappning, ökar välbefinnandet och prestationsförmågan.

HHP Massagesystem är den första certifierade medicintekniska produkten för att skapa andullationsmassage med djupverkande infravärme. Andullationstekniken ingår i vibrationsbehandlingar som är mer känt internationellt som Helkroppsvibration (WBV), och refererar till medicinska behandlingar med hjälp av (icke-manuell) mekanisk vibration för att förbättra hälsan hos användare med olika besvär och sjukdomar. Andullations®tekniken avger specifika lågfrekventa vibrationer kombinerat med kortvågig infraröd värme, som ger en avslappning hos användaren.

HHP Massagesystem har utvecklats i nära samarbete med läkare, sjukgymnaster och massörer. Den senaste vetenskapliga forskningen har införlivats. Säkerhet och tillförlitlighet betyder mycket för hhp. ANDUMEDIC® 3 har testats enligt den tyska lagen för medicinska produkter klass 2 A (jfr. 93/42/EWG). Licensierad tillverkare är METEK GmbH som producerar hhp:s produkter i Leinefelde-Worbis, Tyskland. Hela produktionsprocessen lyder under de högsta kraven och kontrolleras noggrant. Detta garanterar att även de högsta kvalitetsanspråk uppfylls.

 
 

För en bra effekt av andullationen så rekommenderar vi att man startar upp med 2-3 behandlingar i veckan under tre veckor och sedan en gång i veckan under några veckor. Därefter en gång i månaden eller varannan månad efter vad man känner att man behöver.

Finns det biverkningar? Andullationsvibrerande massage med infraröd värme är en reglerande terapi, vilket innebär att den stödjer och återuppväcker kroppens naturliga funktioner. Studier har visat att, med korrekt användning, det inte finns några uppenbara biverkningar. Andullation har en uttalad positiv effekt på kroppen. Det finns inga kategoriska riskindikationer!

Vi rekommenderar att få råd av en läkare för vissa tillstånd, exempelvis för personer med elektroniska implantat, gravida kvinnor och patienter med akuta sjukdomar, innan man börjar långtidsbehandling med en Andullation-vibrerande massage med infraröd värme. Behandlingen är helt smärtfri.  En tillfällig ökning av symptom kan ske under behandling och kan vara ett uttryck för en aktivering av metabolismen och som sådant ett positivt tecken.

Vi på A Beauty Light behandlar ej:
*Gravida
*Nyopererade
*Du som har pacemaker
*Dig som har blodpropp

DE 5 BIOFYSIKALISKA VERKNINGSPRINCIPERNA

För att fungera behöver våra celler energi, som tillhandahålls av ATP (adenosintrifosfat) molekylen. Vid energibrist, dör cellen. Om cellen har tillräckligt med energi är den normalt sett frisk, vilket också återspeglas i de enskilda organen. Dessutom är väl fungerande organ en nödvändig förutsättning för människan att hålla sig frisk och vid god hälsa.

Externa faktorer som påverkar våra celler
Våra celler reproducerar sig själva regelbundet och skapar identiska kopior av sina föregångare utrustade med allt en cell behöver för att leva. Detta är en mycket känslig process som därför är mottaglig för störningar. Ohälsosam kost, den naturliga åldringsprocessen, stress och miljöpåverkan påfrestar våra celler. Deras förmåga att producera energi och förnyas minskar och de förlorar sin vitalitet. Vår vanliga livsstil återspeglas därför direkt i varje enskild cell. Därför påverkar vi själva också hälsotillståndet för våra organ. På detta sätt manifesterar sig inte bara energin i cellerna, utan motsvarar snarare en förlust av livsenergi.

Öka energin i våra celler
Andullationen genererar elektriska mikroströmmar genom mekanisk vibration, som tränger in i våra celler och stimulerar produktionen av ATP. För detta underlättar infraröd djupvärme penetrationen av de mekaniska vibrationerna i vår kropp. Denna process säkerställer att mängden energi i våra celler ökar, vilket i sin tur har en positiv effekt på våra organ och därmed på vår hälsa.

Andullationen möjliggör neurofysiologisk och hormonell överlagring av smärtsignaler. I första led utlöses positiva signaler i vår kropp, vilket förtränger smärtans negativa signaler. På grund av denna överlagring får vår hjärna mer och mer positiva signaler som lindrar smärtan. I andra led säkerställer andullationen en regelbunden frisättning av endorfiner. Endorfiner är även kända som ”kroppens egna smärtstillande medel”.

Många besvär är relaterade till dålig blodcirkulation. Vårt blod försörjer vår kropp med näringsämnen. Med dålig blodcirkulation är denna process störd och vi blir trötta och sjuka. Här visar sig även skillnader i blodflödet mellan friskt och sjukt blod. Blodkroppar av sjukt blod klibbar ihop och skrumpnar. Därmed förlorar cellerna sin vitalitet och transporterar allt färre näringsämnen. Andullationen sätter blodet i rörelse och löser blodkropparna från varandra. Således blir blodet mer lättflytande och näringsämnen transporteras återigen i större mängder. Och vi känner oss friskare och mera vitala.

Kroppslig avslappning

Ansträngande aktiviteter leder till muskelspänningar i vår kropp. Detta har till följd att musklerna inte tillförs tillräckligt med näringsämnen. Andullationen hjälper att utvidga blodkärlen och förbättra musklernas blodcirkulation. Näringsämnen tas upp igen och spänningstillstånd löses upp.

Mental avslappning

Långvarig stress har en negativ effekt på det vegetativa nervsystemet, som innefattar en stimulerande del (sympatisk) och en lugnande del (parasympatisk). I en stresssituation är den sympatiska nivån högre än nödvändigt. Andullation återställer balansen genom att generera positiva signaler med mekaniska vibrationer, som motverkar de negativa sympatiska signalerna. Den infraröda värmen gör att vibrationerna når djupare in i vävnaden. Stressnivån minskar.

Lymfan är inte enbart en beståndsdel av vårt immunsystem, utan den bidrar väsentligt till bortforsling av slaggprodukter ur kroppen. Lymfsystemet är, förutom blodcirkulationen, det viktigaste transportsystemet i människokroppen och är specialiserat på att transportera näringsämnen och avfallsmaterial, och framför allt avyttra patogena ämnen, som bakterier och främmande kroppar. Regelbunden stimulering främjar ett stabilt immunsystem och en väl fungerande ämnesomsättning (metabolism). Andullation stimulerar flödet av lymfvätska och får det att röra sig. Därmed riktas Andullationen inte mot ett specifikt organ eller organsystem, utan påverkar de väsentliga kroppsfunktionerna positivt. Det lägger grunden för att bevara och återskapa god hälsa.

Andullation kan betalas med ditt friskvårdsbidrag via Epassi! Kvittot gäller även hos Benify!

Program och indikationer

This post is also available in: English